Accés a la informació

#Ràfol de SalemTransparent

Dimecres, 13 gener 2021

Retribucions dels càrrecs electes i de lliure designació

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació